Uzsāk īstenot projektu par Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūras sakārtošanu

AKTUĀLI

2021. - 2023. gados ir konstatēts Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumu skaita straujš pieaugums. Ņemot vērā šā brīža ģeopolitisko situāciju ir svarīga tūlītēja ārvalstu provokāciju novēršana un vispārējo spēju pastiprināšana - pārbaužu un uzraudzības veikšanai, pārrobežu noziedzības novēršanai un atklāšanai uz ārējās robežas ar Baltkrieviju. Tāpēc šobrīd aktuāli un vitāli svarīgi ir Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā tehnoloģiskā risinājuma izbūve. To arī ir izvērtējusi un atzinusi Eiropas Savienība, piešķirot Latvijai finansējumu automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūras sakārtošanai Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros.

Spēja operatīvi reaģēt uz nelikumīgām darbībām un provokācijām uz robežas ir Valsts robežsardzes pamatuzdevums un svarīga Latvijas prioritāte.  Tieši tāpēc Projekta mērķis ir pilnveidot un stiprināt Latvijas un Baltkrievijas robežas drošību.

Saskaņā ar Ārējās robežas izbūves likumu, Valsts robežsardze ir atbildīga par tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvē un ieviešanā iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu.

Projekta ”Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” (VRS/RPVP/2023/3) darbības ietvaros Valsts robežsardze iegūs trīs izbūvētus objektus uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas aptuveni 96,5 km kopgarumā, kas pilnībā nodrošinās nepārtrauktu Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzību attiecīgajos posmos, minimizēs hibrīdās karadarbības apdraudējumu, kā arī nodrošinās spēju reālā laikā reaģēt uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu.

Realizējot projektu paaugstināsies kontroles un reaģēšanas spējas uz situāciju pierobežā, tiks stiprināta kopēja likumpārkāpumu novēršanas, profilakses un atklāšanas kapacitāte, kā arī paaugstināsies vietējo iedzīvotāju drošība un dzīves kvalitāte. Projekts kopumā sniegs ieguldījumu ES drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības.

Projekta īstenotājs – Valsts robežsardze, vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projekta sadarbības partneris – Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ".  Projektu līdzfinansē Eiropas savienība.

Projekta kopējās izmaksas ir 58 222 782 eiro ( 43 667 087 eiro fonda finansējums, 14 555 695 eiro no valsts budžeta)

Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe,
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka palīgs),
tālr. 65403704, e-pasts: inga.beke@rs.gov.lv

Ziņģu lustes Eglainē