Uzlabojumi aktīvā tūrisma infrastruktūrā

AKTUĀLI

Daugavpils novadā tūrisma nozarē 2018.gada vasarā viens no galvenajiem uzdevumiem bija attīstīt velotūrisma un ūdenstūrisma infrastruktūru, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabai draudzīga tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

Minēto mērķu sasniegšanai Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Višķu, Sventes un Medumu pagasta teritorijā ar norādēm tika nomarķēti trīs velomaršruti “Daugavas loki” (Nr.35), “Augšzemes ezeru loks” (Nr.778) un “Luknas ezera loks” (Nr. 779). Tāpat arī tika uzstādīti pavisam pieci informatīvie stendi ar ceļā noderīgu informāciju velobraucējiem – maršruta karte un apraksts, apskates objekti, dabas un kultūras vērtības u.c. Savukārt ūdenstūrisma maršrutā “Augšdaugava” posmā no Slutišķiem līdz Kraujai tika uzstādīti 10 stendi ar informāciju ceļotājiem pa ūdeni. Tāpat arī tika izgatavots un Medumos, blakus šosejai A13, uzstādīts lielais stends par populārākajiem apskates objektiem Daugavpils novadā un pilsētā.

Viens no velomaršrutiem – “Augšzemes ezeru loks” (Nr.778), kas ved cauri Sventes, Medumu un Kalkūnes pagastu šogad tika marķēts pilnībā no jauna – daļa no tā ir ieplānota dabas aizsardzības plānā aizsargājamo ainavu apvidum “Augšzeme” (2016–2028), bet daļu maršruta projekta īstenotājs izstrādāja un aprobēja saviem spēkiem. Daļa no šī maršruta, tāpat kā atsevišķi posmi no maršruta “Daugavas loki” (Nr.35) ir iekļauti starptautiskā velomaršruta “EuroVelo 11” trasē, ko apstiprināja Vidzemes tūrisma asociācija (VTA), kam ir deleģētas funkcijas koordinēt Latvijā velomaršrutu veidošanu un numurēšanu.

Visas minētās aktivitātes tika veiktas, īstenojot biedrības “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs” projektu “Velotūrisma un ūdenstūrisma infrastruktūras attīstība Daugavpils novadā”, kuru finansēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Projekta attiecināmās izmaksas bija  12832,44 EUR, no kuriem 11549,20 EUR bija ELFLA finansējums, bet 1283,24 EUR Daugavpils novada domes līdzfinansējums.

Projekta ieviešanā biedrība “Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs” sadarbojās ar Daugavpils novada domi un pagastu pārvaldēm, Daugavpils novada pašvaldības aģentūru “TAKA”, vietējiem uzņēmējiem, Dabas aizsardzības pārvaldi, AS “Latvijas valsts meži”.

               

LSFP izsludina Sporta stipendiju konkursu