Uz valsts ceļiem uzstādītas ceļazīmes ar novada nosaukumu

AKTUĀLI

Uz valsts ceļiem, iebraucot Augšdaugavas novadā, tika uzstādītas 23 ceļazīmes ar administratīvas teritorijas apzīmējumiem “Augšdaugavas novads”. To uzstādīšana ir saskaņota ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Augšdaugavas novadam ģerbonis vēl tiek izstrādāts, tādēļ uz ceļazīmēm ir atstāta vieta, kur tos uzlīmēt, kad ģerboņa izstrāde pabeigsies.

Ceļazīmes uzstādīja autoceļā:

Nr.750 “Augšdaugavas novads” A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 195,980 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 256,530 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” A13 Krievijas robeža (Grebņeva) Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) 104,350 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) 163,440 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi 58,270 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) 29,140 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava 20,030 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P70 Svente – Lietuvas robeža (Subate) 38,990 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P72 Ilūkste (Virsaiši) – Bebrene – Birži 23,020 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” P73 Vecumnieki – Nereta – Subate 103,970 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V637 Izvalta – Naujenes stacija – Krīvāni 5,700 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V676 Vasiļova – Višķi – Grāveri 17,050 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V678 Līksna – Kalupe – Vecvārkava – Rožupe 19,650 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V682 Špoģi – Arendole – Rimicāni – Rožupe 7,430 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V697 Marinova – Rauda – Lietuvas robeža 7,550 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V700 Ilūkste – Šarlote – Lietuvas robeža 16,460 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V708 Subate – Kaldabruņa – Riteniškas 10,200 km kreisā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V714 Kalupe–Aizalksne km
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V723 Spivakiški–Demene–Lietuvas robeža km 11,105 kreisā puse
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V762 Aglona – Višķi 8,570 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste 59,010 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V800 Rubeņi – Ancene – Subate 8,450 km labā puse;
Nr.750 “Augšdaugavas novads” V822 Vilkupe – Bebrene 17,280 km labā puse.

Darbu kopējā summa sastādīja 11 948 eiro. Garantijas termiņš ceļazīmēm ir pieci gadi.

Darbus veica: SIA “BauForm”.

Teksts: Dainis Bitiņš

Nekustamo īpašumu izsole