Turpinās darbs pie “Višķu” attīstības

AKTUĀLI

Pirms diviem gadiem “Višķi” bija uz iznīcības robežas. Daugavpils Būvniecības tehnikumam to pārņemot, sadarbībā ar pašvaldību sākās mērķtiecīgs darbs izglītības iestādes attīstībai. Aprīļa nogalē DBT IPĪV “Višķi” telpās notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas izbraukuma sēde, kurā prezentēja iestādes vērienīgos attīstības plānus "Višķos", ar ieceri attīstīt modernu lauksaimniecības izglītības centru Latgalē. 27. maijā izglītības iestādi apmeklēja Saeimas deputāts Juris Pūce.

“Mani patīkami pārsteidza skaidrā “Višķu” attīstības vīzija, profesionālās izglītības nākotnes ietvaros. Ambīcijas būt pirmajiem un labākajiem ne tikai Latvijā un Baltijā ir apsveicamas. Latvijā jābūt ambiciozai domāšanai,” teic J. Pūce. Viņš skaidro, ka tikai tādā veidā Latvija, kā valsts ar samērā zemu apdzīvotību un novecošanās problēmām, ka arī citiem izaicinājumiem, varēs izrauties priekšā citām zemēm. Pēc Saeimas deputāta teiktā, laukos vairs praktiski nav nepieciešami mazkvalificēti strādnieki, bet gan otrādi. Tas ir valstiski svarīgs uzdevums sagatavot attiecīgos augsti kvalificētos speciālistus.

DBT IPĪV “Višķi” nekustamais īpašums, t.i. ēkas un zeme, pieder Augšdaugavas novadam, savukārt programmas realizāciju uzņemas izpildīt DBT. Lai izglītības iestādes attīstība sekmīgi īstenotos, katrai no pusēm ir jārealizē lietas savas kompetences ietvaros. Pašvaldība jau ir savedusi kārtībā vienu korpusu, bet priekšā vēl grandiozāki plāni. Tuvākajā laikā tiek plānota 1,3 miljonus eiro vērta energoefektivitātes projekta īstenošana, kura ietvaros tiks īstenota fasāžu siltināšana, jumta un logu nomaiņa, grīdu siltināšana. Pateicoties Saeimas deputātiem, 88 tūkstoši eiro tika iedalīti digitalizācijas projektiem, savukārt veco sporta zāli tiek plānots nojaukt. Tiek strādāts arī pie apkārt esošās teritorijas labiekārtošanas un piebraucamo ceļu sakārtošanas. Pašvaldība ir ieplānojusi izprojektēt un uzbūvēt angāru, ka arī piebraucamos ceļus topošajam demonstrācijas – diagnostikas servisa centram, kurā darbosies lauksaimniecības tehnikas uzņēmums “Amazone”. Vairāk nekā 2 ha lielajā zemes gabalā tiek plānots izveidot Lauksaimniecības un industriālās tehnikas poligonu, kas, kā atzīmē V. Aizbalts, atspoguļos trīspusējās sadarbības modeli – novads, izglītības iestāde, nozare. “Esam viesojušies pie kolēģiem Vācijā un apskatījām līdzīgu poligonu tur. Viņiem poligons būvēts 20 gadus atpakaļ, un, protams, tehnoloģijas mainījušās. Mēs uzbūvēsim daudz labāk nekā Vācijā,” apgalvo V. Aizbalts. Arī “Višķu” teritorijā esošo dienesta viesnīcu plānots renovēt.

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms piemin, ka pagastam ir izveidojušās labas attiecības ar Vācijas kolēģiem no Hasbergenas. Šī reģiona galva šovasar ieradīsies Višķos, lai vienotos par nodomu protokola parakstīšanu, kas veicinās sadarbību. Hasbergenā arī atrodas lielais lauksaimniecības tehnikas uzņēmums “Amazone”, kas ir ieinteresēts nomāt tehniku izglītības iestādes vajadzībām.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, viesojoties Augšdaugavas novadā februārī, atzīmēja šo projektu svarīgumu: “Mēs nemitīgi domājam par profesionālās izglītības iestāžu attīstību. Pēc tam, kad DBT pārņēma IPĪV “Višķi”, audzēkņu skaits ir pieaudzis. Šobrīd esam tādā kā lielā sākumposmā. Tika apstiprināta tehnikuma stratēģija, redzam gan pašvaldības, gan DBT vadības vēlmi iesaistīties, arī ministrija no savas puses ir gatava piedalīties šo projektu realizācijā,” teic ministre. Ja izdosies realizēt iecerēto, tad “Višķu” projekti būs lielākā investīcija vienai konkrētai iestādei no IZM puses.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Komiteju sēdes