Tūrisma iespējas Bebrenes pagasta Dvietes palienē

Dvietes senlejā, dabas parkā “Dvietes paliene” atrodas informācijas centrs “Gulbji”, kas tika izveidots 2008. gadā. Šajā Bebrenes pagasta centrā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas bagātībām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, par bioloģiski vērtīgo zālāju un dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt konsultācijas par dabisko ganīšanu. Sākot ekskursiju galvenajā infocentra ēkā, tiek izrādīti brunči vai villaines, ko … Continue reading Tūrisma iespējas Bebrenes pagasta Dvietes palienē