Tikšanās ar žurnālistiem

AKTUĀLI

2020. gada 3. martā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē notiks tikšanās ar žurnālistiem.

VPVKAC pakalpojumi tagad pieejami arī Daugavpils novada domē