Tikšanās ar Zemessardzes 34. kājnieku bataljona pārstāvjiem

Izglītība

Šajā nedēļā Ilūkstes Raiņa vidusskolā, Sventes vidusskolā un Špoģu vidusskolā viesojās Zemessardzes 34. kājnieku bataljona pārstāvji, lai vidusskolēnus iepazīstinātu ar militāro karjeru.  Jaunieši vairāk uzzināja par Latvijas valsts aizsardzības galvenajiem uzdevumiem, valsts aizsardzības konceptu, Ziemeļatlantijas līguma organizāciju (NATO), kiberdrošību, dezinformāciju masu medijos un par to, kā tiek veicināta drošība Latvijā.

34. kājnieku bataljona pārstāvji informēja par NBS vienībām un plašāk pastāstīja par NBS lielāko vienību – Zemessardzi, tās struktūru, galvenajiem uzdevumiem, ieguvumiem un apgūstamajām specialitātēm. Jaunieši uzzināja, kādas ir prasības, stājoties Zemessardzē, un kādi ir ierobežojumi amatu savienošanai ar dienestu Zemessardzē.

Jaunieši pilnveidoja zināšanas par dažādām ekstremālām un krīzes situācijām, kā arī vairāk uzzināja, kā rīkoties krīzes situācijās, un kāpēc ir nepieciešama 72 stundu soma.

Tika pastāstīts, ka militārās karjeras iemaņas var jau sākt attīstīt darbojoties Jaunsardzē un apgūstot VAM (valsts aizsardzības mācību). Plašāk tika pastāstīts arī par VAD (valsts aizsardzības dienestu), par galvenajiem principiem un uzstādījumiem, par iespējām pieteikties un izvēlēties atbilstošo vidi dienestam.

Jauniešiem  bija iespēja apskatīt un piemērīt zemessarga ekipējumu, uzzināt vairāk par dažiem ieročiem, kā arī pārbaudīt savas vieslekcijā iegūtās zināšanas un pacīnīties par Zemessardzes 34. kājnieku bataljona pārstāvju sagatavotajām dāvaniņām.

Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova

Gandarījums par iespēju kādam sniegt atbalstu