Tiks veidots Višķu kultūras centrs

AKTUĀLI

No šā gada 1. jūnija darbu sāks Višķu kultūras centrs, kurš turpmāk koordinēs kultūras norises Višķu, Dubnas un Ambeļu pagastā, šāds lēmums pieņemts Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē.

Višķu pagasta pārvaldes struktūrvienība “Višķu pagasta Sabiedriskais centrs” tiks reorganizēta par Višķu kultūras centru, savukārt Višķu pagasta pārvaldei uzdots turpmāk veikt triju pagastu kultūras darbības plānošanas, pasākumu rīkošanas, amatiermākslas darbības nodrošināšanas, nemateriālā kultūras mantojuma un Dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanas uzdevumus.

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne skaidro, ka pašlaik Latvijā top kultūras centru likumprojekts, tāpēc novadā varētu veidot vienu spēcīgu kultūras centru paralēli Ilūkstes KC un novada KC “Vārpa”.

Gan Ambeļos, gan Dubnā esošie kultūras nami tiks saglabāti un apsaimniekoti kā kultūras pasākumu norises vietas, kur turpinās darboties arī esošie pagastu amatierkolektīvi.   

15. maijs - Starptautiskā ūdens drošības diena