Tiks iesvētīts Jēzus Sirds apsolījumu dārzs Līksnā

AKTUĀLI

15. oktobrī norisināsies draudzes svētki "LĪKSNAS BAZNĪCAI 110".
Plkst. 12.00 - koncerts "Muzikālais dāvinājums par Dieva žēlastībām". Katažina Dudareva - soprāns, Igors Ozuns - vijole, Ilona Sajevska - klavieres.

Plkst. 13.00 - Sv. Mise. Pēc Mises tiks iesvētīts Jēzus Sirds dārzs.

Noslēgumā - svētku mielasts draudzes mājā.

Foto: Ivars Smans
Norisinājās pasākums "Mūžam jauni"