Tiek atjaunota vairāku pakalpojumu sniegšana klātienē

AKTUĀLI

No 13. maija vairākas Daugavpils novada iestādes, aģentūras, SIA “NPS” un domes struktūrvienības atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē. Lai novērstu drūzmēšanos un ievērotu 2 metru distanci, pakalpojumi tiks sniegti pēc iepriekšēja pieraksta.

Tiek atjaunoti klātienes pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļā un bāriņtiesās, tiek atjaunota kases darbība un izziņu sniegšana pagastu pārvaldēs. Tiek atjaunoti arī Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA”, pašvaldības aģentūras “Višķi” un SIA “NPS”, kā arī Daugavpils novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klātienes pakalpojumi.

Tāpat no 13. maija atsāk darboties bērnu rotaļu laukumi, ievērojot 2 metru distanci un personīgās higiēnas prasības. Tiks organizētas arī sporta treniņu nodarbības.

Tieslietu ministrija informē par laulību reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās no 12. maija