Svētki māmiņai

Izglītība

Piektdien, 6.maijā Vaboles vidusskolas skolēni aicināja savas māmiņas, vecmāmiņas un krustmāmiņas uz svētku pasākumu. Īpašs prieks bija par to, ka tikāmies klātienē pēc divu gadu pārtraukuma. Pasākums sākās ar nelielu svētku koncertu, kurā uzstājās gan pirmsskolas mazie ķipari, gan deju kolektīvu, kora un folkloras dalībnieki. Daži no māksliniekiem uz lielās skatuves uzstājās pirmo reizi dzīvē, tāpēc tas bija īpaši satraucoši, bet ļoti mīļi un sirsnīgi. Pēc koncerta pasākuma dalībnieki varēja piedalīties SMU tirdziņā, apskatot un iegādājoties skolēnu veidotās preces. Turpmākā pasākuma gaita noritēja skolas pagalmā, brīvā un nepiespiestā atmosfērā. Skolēni kopā ar savām māmiņām izstādīja saulespuķu stādus, ko iesēja akcijas “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu” sākumā 24.martā. Gaidas kopā ar vadītāju aicināja visus cept ugunskura maizi, šajā aktivitātē piedalījās īpaši daudz dalībnieku. Citi izmantoja iespēju apmeklēt fotostūrīti "Taurenīši", lai iemūžinātu šīs skaistās svētku dienas mirkli. Ar lielu atsaucību māmiņas kopā ar saviem bērniem piedalījās sporta pulciņa veidotajās aktivitātes, kur varēja izmēģināt veiksmi, kā arī noskaidrot precīzākos dalībniekus. Tie, kā jau sacensībās pieņemts, saņēma balvas - šokolādes medaļas. Skolas telpās varēja aplūkot vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku izstādītos darbus. Paldies visiem pasākuma rīkotājiem un dalībniekiem par jauko atmosfēru, paldies māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām par siltajiem vārdiem un smaidiem, paldies Dievam par saulīti un brīvām debesīm!

Kristīne Kucina, dir.vietn.audzin.jomā

Pasākums Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē