Subates KN līnijdeju grupa “RitmusS” Rīgas kausa sacensībās Rojā

Kultūra

Līnijdejas Subatē ienāca 2005.gadā. Tas bija aizraujoši, tas bij kas jauns. Tad arī tika nodibināta deju grupa “RitmusS”.

Ļoti nozīmīgi un motivējoši ir tas, ka dejotāji var tikties sadančos, kopīgos pasākumos, sacensībās, smelties pieredzi viens no otra, apgūt jaunas dejas. Grupa “RitmusS” labprāt dodas ciemos un aicina ciemos. Jo īpaši ir Subates āra sadanči Tirgus laukumā, kur pievienoties var ikviens.

Jauku domubiedru mudināta, grupa kopš 2020.gada piedalās Latvijas līnijdeju biedrības “Jautrie zābaciņi” organizētajās sacensībās. Šogad Rīgas kausa sacensības divas dienas (11.-12.jūnijs) notika pie jūras Rojā. Te bija iespēja izjust līnijdeju burvību, satikt Lietuvas līnijdejotājus, vērot interesantos tērpus. Sacensības vērtēja ārzemju ekspertu žūrija, tika pasniegtas meistarklases. Otras dienas rītā visi iesildījās Rītarosmē jūras krasta smiltīs. Dejot pie jūras-tas bija neparasti un patīkami.

Ikviena sacensība un uzstāšanās piedod organismam adrenalīna devu, bet tad, kad ir deja pasniegta, kad ir pabūts uz plašās skatuves, tad gan ir gandarījums un liels prieks par drosmi, uzdrīkstēšanos un šādu iespēju.

Ar medaļu, jaukām , priekpilnām emocijām par pavadītām dienām, par ikdienu mēģinājumu rezultātā baudītiem augļiem var doties mājup.Ttiek sūtītas gaisa bučas jūrai, Rojai un visiem, visiem, kuri šos svētkus organizēja.

Gunta Okmane, Subates KN un grupas vad.

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris ieskandināja Vaboles parku