Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava 2020″-23. maijā

AKTUĀLI

Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” un dabas parks “Daugavas loki” glabā izcilas  un savdabīgas kultūras vērtības, kas vērojamas ainavā, vietvārdos, sadzīvē un tautas arhitektūrā.

Markovas pilskalna pakājē mājvietu ir radis Starptautiskais tautas mākslas festivāls “Augšdaugava”, kas pulcē apmeklētājus no tuvienes un tālienes, lai daudzinātu neskartās dabas un kultūras simboliskās vērtības.

Šogad 23. maijā festivāls norisināsies no jauna iekārtotā brīvdabas pasākumu norises vietā Daugavas krastā, kur skatam paveras brīnišķīgie upes loki un krasta terases, kur izvietojusies no Daugavpils HES būvniecības paglābtā relikvija – Slutišķu sādža ar unikālām simtgadīgajām guļbūvēm un ēku krāšņo dekoratīvo apdari.

Kultūrvides infrastruktūras uzlabojumus Daugavpils novada pašvaldība ieguvusi, strādājot kopprojektā “Rīteiropas vērtības” un saņemot atbalstu Stratēģiskā attīstības mērķa 5.5.1 programmā “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Laikmetu mozaīkā mainās Daugavas ainava, apmetnes, pilskalni un sādžas. Mainās paaudzes. Bet, kamēr vien upe plūdīs un zāle zaļos, cilvēks apstāsies, lai apbrīnā lūkotos dabas skaistumā.

Dekupāžas meistarklase senioriem