Špoģu vidusskolas skolēni piedalās Meža ekspedīcijā

Izglītība

Tradicionāli septembrī  Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klašu  skolēniem ir iespēja apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā –  MEŽA EKSPEDĪCIJĀ.

Pirms ekspedīcijas ir jāveic mājas uzdevums – jāapgūst zināšanas par meža nozīmi Latvijā, meža atjaunošanu un kopšanu, apsaimniekošanas ciklu un daudzveidīgo izmantošanu. Šogad šis uzdevums bija padarīts interesantāks – ar QR kodos paslēptu informāciju, uzdevumiem un skaistiem skatiem.

Un tā - kādā trešdienas pēcpusdienā uz Kalupes mežu devās arī mūsu skolas 6.a klases skolēni.

Pirms došanās mežā katrs saņēmām savu darba burtnīcu, kurā jāizpilda dažādi uzdevumi. Katrā stacijā mūs sagaidīja kāds LVM darbinieks, kurš uzdeva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus.

10 stacijās skolēni noskaidroja, cik daudz dažādu lietu tiek gatavots no koksnes, cik skāba ir meža augsne, cik ātri aug mežs, noteica koku vecumu un augstumu, mācījās skaitīt koku gadskārtas, aprēķināt koku skaitu hektārā un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots. Skolēni redzēja, kā notiek jaunaudžu aizsargāšana no meža zvēriem, cik dažādi var būt meža postījumi.

Tomēr visvairāk visus pārsteidza stacija, kurā skolēni paši uzbūvēja un izmēģināja Leonardo da Vinči tiltu.

Pēc vairāk nekā 2 stundu garās ekspedīcijas bija pienācis laiks pusdienām. Organizatori bija parūpējušies par ugunskura vietu, malku, kur skolēni varēja uzcept līdzi paņemtās desiņas un panašķoties ar kādu kārumu. Par garšīgāko ēdienu tika atzīts ugunskurā cepts maršmelou.

Diena bija interesanta un piepildīta ar vērtīgu informāciju.

Paldies LATVIJAS VALSTS MEŽIEM! 

Špoģu vidusskolas skolotāja Iveta Grīne

Ražas svētki Vecsalienā