Špoģu vidusskolas skolēni grāmatu atklāšanas svētkos

Izglītība

Preiļu novada pašvaldības finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2023” tika atbalstīts biedrības “Neaizmirstule” projekts “Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)”. Projekta rezultātā tika izdotas divas grāmatas: pirmā grāmata – radošo darbu krājums, kurā tika iekļauti Latgales Lauku skolu jaunrades un ilustrāciju konkursam iesniegtie labākie latgaliski uzrakstītie jaunrades darbi, kas tapuši laika posmā no 2015. līdz 2023.gadam, un krāsainie zīmējumi. Otrā – krāsojamā grāmata, kurā iekļauti ne tikai ilustrāciju oriģināli, taču sniegta iespēja izkrāsot skici arī savādāk.

Špoģu vidusskolas skolēni 31.oktobrī tika ielūgti uz Aglonu, kur bibliotēkā notika grāmatu atklāšanas svētki. Pasākuma dalībniek varēja iepazīties ar bibliotēkas grāmatu krājumu un skolēnu zīmējumu izstādi. Bija patīkami ieraudzīt starp komisijas izvēlētajiem darbiem arī Špoģu vidusskolas absolventes Kristīnes Ivbules zīmējumu.

Pasākumā piedalījās ciemiņi no Preiļiem, Rēzeknes, Ludzas, Riebiņiem un citām vietām. Daži konkursa dalībnieki ir pieauguši, daži vēl mācās skolā. Saviļņojoši bija klausīties darbu fragmentus autoru izpildījumā.

Pasākuma otrajā daļā notika iepazīšanās ar īpašo viesi – jauno dzejnieci Lauru Kampāni – grāmatu “Nolādētā” un “Nebūs” autori. Interesanti, ka Lauras ceļš literatūras pasaulē sācies ar Naaizmērstulei veltīto konkursu. Sirsnīgus pateicības vārdus dzejniece veltīja savai mātei, kā arī literatūras skolotājai Monikai Pušņakovai, kura ir Naaizmērstules konkursa iniciatore un dvēsele. Ar humora dzirksti un nelielu pašironiju autore atklāja savu ceļu uz otro grāmatu, bet lasītā dzeja lika pierimt vismazākajam troksnītim. Pārsteidza arī grāmatas vizuālais noformējums. Tajā saskatāms arī L. Kampānes profesionāla grafiskā dizainera talants.

Lielu paldies jāsaka biedrībai “Neaizmirstule” par Latgales tēla un latgaliešu valodas popularizēšanu, par skolēniem sniegto iespēju izpausties radoši gan vizuālajā mākslā, gan dzejā, gan prozā, rakstīt gan latgaliešu, gan latviešu valodā, kā arī par cieņpilnu attieksmi pret bērnu darbiem un to apkopošanu krājumos.

Teksts: Špoģu vidusskolas skolotāja Valentīna Ivanova

Foto: Valentīna Ivanova

Valsts svētku pasākumi Kalupē