Špoģu vidusskola gatavojas eksāmeniem

AKTUĀLI

Lai ārkārtējā situācija valstī nebūtu šķērslis mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumiem, ļaujot izlaiduma gada jauniešiem saņemt savu zināšanu objektīvu vērtējumu, kā arī izglītības ieguves dokumentu, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru ir veikusi virkni sagatavošanās darbu drošības un pārbaudījumu praktiskās norises jomā.

Skolas viedoklis Ir atcelti eksāmeni 9. klašu skolēniem, izņemot mazākumtautību izglītības programmām, kuriem tiek piedāvāta brīvprātīga iespēja kārtot valsts valodas eksāmenu. Špoģu vidusskolas direktores viedoklis ir, ka tas bija pareizs lēmums, jo attālinātās mācīšanās, kas notika pēdējo divu mēnešu laikā, nevar tikt pielīdzināma darbam klātienē, turklāt jaunākie audzēkņi eksāmeniem nav gatavi arī psiholoģiski. Taču par eksāmeniem 12. klasēs viedokļi dalās: ”Pirmais viedoklis bija, ka eksāmeni būtu jāatceļ arī 12. klašu skolēniem. Man ir bezgalīgi žēl, ka skolēniem šādos apstākļos ir jākārto eksāmeni. No otras puses, mēs nezinām, kas notiks mūsu valstī un pasaulē pēc dažiem gadiem. Vai šis gads skolēniem neatspēlēsies vēlāk dzīvē, konkurējot ar absolventiem, kuriem ir nokārtoti centralizētie eksāmeni? To mēs nevaram zināt,” atzīst Špoģu vidusskolas direktore Ināra Ondzule. Pēc viņas teiktā, skola var nodrošināt visus nepieciešamos drošības pasākumus eksāmenu laikā, līdz ar ko eksāmeni noritēs veiksmīgi. Arī paši topošie studenti apzinās eksāmenu svarīgumu, strikti ievēro drošības pasākumus. Ierodoties skolā uz konsultāciju redzam, ka visi skolēni ir maskās. Tajās būs jāpavada arī eksāmenu laiks.

Špoģu vidusskolas direktore Ināra Ondzule

Izmaiņas eksāmenu norisē Ņemot vērā, ka 2020.gada 30. aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.: Eksāmeni ilgs līdz 3 astronomiskajām stundām, tiek samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi, svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas, kā arī eksāmenos netiks paredzēti starpbrīži.

”Šobrīd mēs saprotam, ka būs tikai samazināts laiks, bet sarežģītības līmenis paliek tas pats. No eksāmeniem tiks noņemti daži posmi. Drošības pasākumi ir prioritāte nr. 1, jo mēs nevaram riskēt ar 12. klases skolēnu veselību. Mums ir jānodrošina, lai mūsu skolēni nokļūtu līdz skolai un sekmīgi nokārtotu eksāmenus. Skolā jau pie pašām ārdurvīm dežūrē medmāsa, kura pārbauda visus simptomus. Katram izglītojamajam tiek mērīta temperatūra. Šogad mūsu skolā eksāmenus kārto 15 izglītojamie, un telpa ļauj nodrošināt 2,5 m attālumu starp skolniekiem (starp soliem). Tiek nodrošināta roku dezinfekcija un izsniegtas maskas,” skaidro Ināra Ondzule. Mutvārdu daļai tiks piemeklēta cita telpa, kur patlaban runas ierakstam tiek sagatavoti mikrofoni.

Pirmo eksāmenu 2. jūnijā skolēni kārtos angļu valodā, tad seko latviešu valodas eksāmens, kurš norisināsies 9. jūnijā un 12. jūnijā – matemātika. Pilnu grafiku ar eksāmenu datumiem var apskatīt Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Špoģu vidusskolas pieredze gatavošanās procesā Špoģu vidusskolas angļu valodas skolotājs atzīst, ka attālinātais mācību process gatavošanos eksāmeniem būtiski nav ietekmējis: ”Cilvēki netika trenēti kaut kam tādam. Visiem tas bija kaut kas jauns. Eksāmens iepriekš bija paredzēts marta sākumā, un līdz tam laikam jau viss tika izdarīts. Šobrīd vairāk tiek strādāts uz klausīšanos, lasīšanu, teksta analīzi, interpretāciju.” Pēc Sandra Skaraiņa teiktā, ārkārtējās situācijas laiks skolēniem ļāva pat vēl labāk sagatavoties eksāmenam, un kopumā nāca par labu: ”Es ceru, ka ieguvumi ilgtermiņā būs lielāki, jo skolēniem bija iespēja koncentrēties pašiem uz sevi, jākļūst atbildīgākiem. Visu cieņu vecākiem, kuri varēja apvienot savu darbu un bērnu kontroli, jo bija jāpārbauda vai viss tiek darīts. Tāpat tā bija iespēja vecākiem vairāk iedziļināties mācību procesā, un skolniekiem vairs nebija iespēju pateikt, ka nekas nav uzdots mājasdarbos.”

Špoģu vidusskolas angļu valodas skolotājs Sandris Skarainis

Angelina Šnitko ir Špoģu vidusskolas 12. klases izcilniece. Pēc vidusskolas pabeigšanas viņa plāno studēt medicīnu, tādēļ kā papildeksāmenu ir izvēlējusies kārtot bioloģiju:

”Kad sākās ārkārtējā situācija un attālinātās mācības, risinājām pagājušo gadu eksāmenus. Tagad, kad esam skolā, tas bija sava veida izaicinājums, jo divus mēnešus mēs te negājām. Labāk ir mācīties klātienē, jo man patīk komunicēt ar skolotāju. Vakar mums bija pirmā konsultācija, un bija grūti sēdēt maskā, bet šodien jau vienkāršāk.” Kopumā Angelina ir noskaņota pozitīvi un eksāmenus cer nokārtot labi. Viņa atzīst, ka katram cilvēkam piemītošais uztraukums, viņai palīdz vairāk uzmanības veltīt darbam.

”Gatavojamies individuāli, mājās. To, ko skolotāji atsūta, to arī izpildām. Kontaktējamies arī savā starpā, prasām viens otram, kas labāk padodas, kas iznāk un neiznāk. Neliels šoks bija, kad atliekot vien dažām dienām, atcēla angļu valodas (marta) eksāmenu. Informācijas par eksāmenu norisi mums pietiek, jo mēs sazinājāmies ar klases audzinātāju, kura mums visu paskaidroja un nodeva informāciju. Domāju, ka eksāmenu nolikšu labi, nebūs nekādu problēmu,” par savu pieredzi gatavojoties eksāmeniem stāsta 12. klases skolnieks Armands Šaršuns.

Ieteikumi konsultāciju un pārbaudījumu organizācijai  Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavoti „Ieteikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei ārkārtējās situācijas laikā”, kuru pamatā ir regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja skolēns ir atgriezies no ārvalstīm. Līdzās tam, ka skolās būs nodrošināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits (25), kā arī noteikts eksāmenu ilgums (3 stundas), jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja ir elpceļu infekcijas pazīmes. Detalizēta informācija par eksāmenu norisi Valsts izglītības satura centrs sagatavojis detalizētu informāciju par eksāmenu norisi, ar kuru aicinām iepazīties ne tikai skolu direktorus un skolotājus, bet arī vecākus un skolēnus. Lai gan katru gadu top šāds eksāmenu norišu apraksts, šoreiz tas ir ar papildu akcentiem, jo ņemta vērā ārkārtējā situācija un valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Šī informācija arī mazinās satraukumu un neziņu par eksāmenu norisi kopumā. Autors un foto: Dainis Bitiņš

“Augšdaugavai” šogad veltīta izstāde un videostāsts