Špoģu vidusskolā atvērs jaunu grupu pirmsskolas vecuma bērniem

AKTUĀLI

Špoģu vidusskolā no jaunā mācību gada tiks atvērta jauna pirmsskolas grupiņa bērniem no pusotra līdz divu gadu vecumam, kurā tiks uzņemti 14 bērni. Uz šo brīdi jaunā grupa jau ir praktiski nokomplektēta.

Skolas direktore Ināra Ondzule stāsta, ka Daugavpils novada pašvaldības šī gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 48 250 eiro apmērā Špoģu vidusskolas pirmsskolas grupu telpu daļējam remontam, mēbeļu un žalūziju atjaunošanai, kā arī pilnīgi jaunas pirmsskolas grupas izveidei 1,5—2 gadus veciem bērniem.

No ieplānotajiem līdzekļiem remontdarbos tiks ieguldīti 35 000 eiro, lai pārveidotu sanitārās telpas atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī divās telpās tiks nomainīts grīdas segums, radiatoru regulatori un durvis. Plānots iegādāties papildus bērnu gultiņas, lai nodrošinātu diendusu visiem pirmsskolas vecuma bērniem, tostarp piecgadīgajiem un sešgadīgajiem.

Skolas direktore atzīst, ka novada domē ar vēstuli ir vērsušies vairāki vecāki, lūdzot izveidot jaunu pirmsskolas grupu jaunāka vecuma bērniem un arī mainīt esošo pirmsskolas grupiņu darba laiku. No jaunā mācību gada pirmsskolas grupu darba laiks būs no plkst. 7.15 līdz 17.45, savukārt launags, ko bērni iepriekš ieturēja plkst. 15.10, tiks piedāvāts plkst. 16.00. Lai varētu īstenot šīs izmaiņas, visiem bērniem ir jānodrošina diendusa, atzīst I. Ondzule.

Saistībā ar jaunas grupas izveidi un esošo grupu darba laika pagarināšanu, būs nepieciešams papildus finansējums pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu algām, kas gadā izmaksātu ap 35 000 eiro (ar visu nodokli). Par papildu finansējuma piešķiršanu pašlaik lemj novada dome, taču I. Ondzule cer uz pozitīvu lēmumu, jo šis jautājums ir ļoti svarīgs novada iedzīvotajiem. “Jau no šī gada 1. septembra novada bērni no 1,5 gada vecuma varēs apmeklēt jaunizveidoto grupiņu, bet viņu vecāki -- sekmīgi iekļauties darba tirgū. Tas būtu reāls atbalsts mūsu novada ģimenēm un novada attīstībai,” uzsver Ināra Ondzule.

Administratīvie pārkāpumi no 1. jūlija? Likumi.lv nodrošina ceļvedi