Šogad plāno atjaunot seno Berķeneles pusmuižas klēti

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome ir iesaistījusies Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā LV-RU-18 “Amatniecība bez robežām”, ko īsteno Latgales plānošanas reģions kopā ar Daugavpils pilsētas, Rēzeknes, Balvu un Dagdas novadu pašvaldībām, kā arī Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrāciju un Pleskavas apgabala Garantiju un Uzņēmējdarbības attīstības fondu.

Projekts vērsts uz amatniekiem, kā vietējās kultūras un tradīciju saglabātājiem un veicinātājiem, jaunu produktu un pakalpojumu radītājiem. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā. Projekts paredz uzlabot muzeju un kultūras iestāžu ēkas un aprīkojumu, lai palielinātu tūristu plūsmu un varētu attīstīt jaunas amatniecības prasmes.

Projekta ietvaros Daugavpils novada pašvaldība plāno sakārtot vienu no Berķeneles pusmuižas kompleksa saimniecības ēkām. Novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne atzīst, ka Berķeneles pusmuižas komplekss ir valsts nozīmes vēstures piemineklis, taču senā klēts un staļļa ēka atrodas sliktā stāvoklī. Pateicoties šim projektam, jau šogad izdosies atjaunot klēti, kur tiks izveidota Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīca “Klēts”. Ēkai paredzēts nostiprināt sienas, sakārtot jumtu, durvis un logus, bet iekštelpās tiks izveidotas izstāžu zāles un amatniecības meistaru darbnīcas.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 eiro, Daugavpils novada finansējums no programmas – 61 500 eiro.

Naujenes novadpētniecības muzejs rīko etnogrāfisku ekspedīciju Daugavpils novadā