Sociālā rehabilitētāja vakance Skrudalienā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Sociālais dienests (reģ.nr.90009744932)

izsludina pieteikšanos uz vakanci sociālā rehabilitētāja amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3412 02)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto amatu skaits – 2 vakances

Mēnešalga 803 EUR

Darba vieta:  1) Dienas aprūpes centrs Miera ielā 12, Skrudalienā, Augšdaugavas novadā

2) Specializētās darbnīcas Skolas ielā 15, Nīcgalē, Augšdaugavas novadā

Darba pamatpienākumi:

 • Attīstīt sociālās prasmes cilvēkiem ar intelektuāliem traucējumiem;
 • Identificēt klientu sociālās problēmas, noteikt problēmu risinājumu alternatīvas, organizēt problēmu risināšanas procesu;
 • Nodrošināt nepieciešamo atbalstu un palīdzību klientam, lai atrastu un piekļūtu viņam nepieciešamajiem valsts un pašvaldības resursiem: juridiskiem, medicīnas, finansiāliem, sociāliem u.c.
 • Sniegt klientam psihosociālo palīdzību;
 • Organizēt integratīvos, tematiskos un brīvā laika pasākumus klientiem;
 • Organizēt  un vadīt nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar sociālā rehabilitētāja kvalifikāciju
 • prasme identificēt un analizēt sociālās problēmas, to cēloņus un sekas
 • prasme vadīt sociālo rehabilitāciju;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos)
 • labas iemaņas darbā ar biroja tehniku
 • spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā un patstāvīgi, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
 • vēlama pieredze sociālās rehabilitācijas jomā

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: mūsdienīgu darba vidi, interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt pa pastu: Augšdaugavas novada Sociālais dienests, Rīgas iela 2,  Daugavpils, LV-5401 vai e-pastu: socialais.dienests@augsdaugavasnovads.lv līdz 2024. gada 4.jūnijam.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka vienas nedēļas laikā pēc sludinājumā norādītā termiņa beigām sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc izglītības dokumentu, CV un motivācijas vēstules izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Pirmās palīdzības sacensības