Smēlās pieredzi pie Augšdaugavas novada uzņēmējiem

AKTUĀLI

27. maijā Augšdaugavas novadā notika pieredzes stāstu brauciens “Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā Augšdaugavas novadā ”, kurā piedalījās tūrisma un uzņēmējdarbības pārstāvji no Latgales un tālākiem novadiem.

Seminārs notika ar mērķi klātienē gūt pieredzi un iedvesmoties no Augšdaugavas novada uzņēmējiem, aktīvajiem kopienu līderiem un projektu īstenotājiem, kas savos uzņēmumos, organizācijās ieviesuši neparastus, inovatīvus risinājumus.

Izbraukuma semināru rīkoja Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi", īstenojot projektu “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Visas dienas gaitā varēja dzirdēt pieredzes stāstus par investīciju piesaisti neparastām uzņēmējdarbības idejām ne tikai tūrisma nozarē, bet arī pakalpojumu un ražošanas nozarē.

Pirmais viesus uzņēma mednieku kluba “Ambeļi” vadītājs Egils Rūtiņš, kurš pastāstīja par Mednieku namiņa izveidi Ambeļu muižas saimniecības ēkā. Vēl pagājušā gadsimta 90. gados muižas ēka tika izmantota skolas vajadzībām, tajā atradās skolas darbmācības kabineti, bet pēc skolas slēgšanas ēka tika pamesta. Piesaistot ES fondu līdzekļus un ar pašvaldības finansiālu atbalstu, biedrība izveidojusi mednieku un kolektīvu pulcēšanās vietu, kur izveidota trofeju istaba, virtuve un šautuve. Šajās telpās mednieki apgūst šaušanas iemaņas, notiek semināri, trofeju izstādes, tiek uzņemti viesi. Egils uzsvēra, ka daudzas lietas, kā ozolkoka galds un citi galdniecības izstrādājumi ir vietējo amatnieku roku darbs. “Pagastā var atrast cilvēkus, kas nodarbojas ar dažādām interesantām lietām, vajag tikai mācēt viņus piesaistīt,” saka Egils Rūtiņš. Viņš aizrāva klātesošos ar interesantiem mednieku stāstiem.

Ambeļu pagastā ir īstenota virkne projektu, kuru rezultātā izveidots jauniešu centrs, atjaunots dīķis, sakārtots muižas parks un izbūvēts ceļš, izveidota estrāde pasākumiem un Latgalisko tradīciju un prasmju māja “Ambeļu skreine”, kurā ielūkoties tika aicināti semināra viesi. Šajā ēkā, kas celta 20. gs. sākumā, tiek krāts un popularizēts Latgales kultūras mantojums. Kādreiz ēka bija skolotāju māja, bet tagad kļuvusi par kultūras centru, kur tiek svinēti gadskārtu svētki un izkoptas dažādas amatu prasmes. Te notiek danču vakari, dziedāšana, zīlēšana, tiek cepta maize, siets siers un tiek veidotas tautas lietišķās mākslas izstādes. Īstenojot LEADER projektu, ar ES un pašvaldības finansiālu atbalstu vietējā biedrība „Jubra” ir labiekārtojusi ēku un iegādājusies aprīkojumu pasākumu rīkošanai. Ēka piemērota semināru rīkošanai, bet tās bēniņos ierīkota telpa viesu izmitināšanai uz nakti.

Višķos viesus sagaidīja biedrības “Niedrājs” pārstāvis, Višķu pagasta ezeru apsaimniekotājs Valdis Zukulis, kurš pastāstīja viesiem par pagasta un biedrības kopīgi īstenotajiem projektiem. Biedrība apsaimnieko Luknas ezeru un ir īstenojusi virkni LEADER projektu ezera krasta labiekārtošanai, Laivu stacijas atjaunošanai, ierīkojusi publisko pirti, ko labprāt izmanto vietējie iedzīvotāji.   

Aizraujoša notika tikšanās ar Višķu pagasta pirtnieci, “Pirts skolas” pasniedzēju Dzintru Abaroni, kura sarīkoja meistarklasi pirts skrubju veidošanā. Dzintra pastāstīja, ka ilgus gadus strādājusi par skolotāju Špoģu vidusskolā, taču nolēmusi nopietni pievērsties pirts biznesam, strādā par pasniedzēju, skolojot citus pirtniekus, piedāvā apgūt dažādas ar pirts un veselīga dzīvesveida jomu saistītas prasmes, apmeklējot dažādas meistarklases un radošās darbnīcas, kā arī uzņem viesus pašas pirtiņā. Ikviens pats sev izgatavoja pirts skrubi no jūras sāls un kaltētiem augiem, uzklausīja vērtīgus padomus gan par zālīšu ievākšanu, gan skrubju pagatavošanu un lietošanu.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja baudīt pusdienas ēdnīcā “Višķezers”, ko šopavasar studentu kopmītņu ēkā izveidojis vietējā uzņēmēja Inese Jākobsone, IK “Višķezers” īpašniece. Inese pastāstīja par ģimenes uzņēmumu, kas jau vairākus gadus nodarbojas ar tūrismu, piedāvājot visu māju ezera krastā un dažādu viesību rīkošanu. Uzņēmuma attīstībai īstenoti arī vairāki LEADER projekti, restaurējot vecu lauku māju viesu izmitināšanai un izbūvējot virtuvi. Šogad pavasarī viņas uzņēmums aicināts organizēt ukraiņu bēgļu ēdināšanu Višķos, kā rezultāta pagasta tika izveidota ēdnīca, kur gardas pusdienas var ieturēt arī ikviens pagasta iedzīvotājs vai viesis.

Semināra pēdējais pieturas punkts bija kempings “Daugavas lokos”, kur viesus uzņēma SIA “Beibuks” īpašnieks Ilmārs Lociks. Uzņēmums piedāvā viesiem laivu un plostu nomu pa Daugavu un ne tikai, vizināšanos ar kuģītis “Dinaburga” pa Daugavu un naktsmājas kempingā. Uzņēmējs arī piedāvā izgatavot pontonus un plostus. Īstenoti vairāki LEADER projekti, kuru ietvaros izbūvēts viss kempinga komplekss, iegādātas lielās glempinga teltis. Šogad kempingā izveidota kafejnīca, kur viesi var nopirkt uzkodas un ieturēt siltas pusdienas, tostarp ukraiņu boršču, ko gatavo darba pieņemtie ukraiņi. Uzņēmums piedalās arī skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā, iesaistot jauniešus kempinga klientu apkalpošanā.

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas.

Teksts, foto: Inese Minova

Zināmi nezināmā pilsēta