Skolēni strādās arī šovasar

AKTUĀLI

Jau vairākus gadus Daugavpils novada pašvaldība īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, taču šogad nācies saskarties ar zināmām grūtībām. Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas daudzas vakances, pieteikumus atsaukuši tūrisma uzņēmumi un vairums mazumtirdzniecības uzņēmumu. Arī pēc pieteikumu apstiprināšanas ir nācies saskarties ar neplānotām izmaiņām, taču pēc iespējas visi skolēni, kas pieteikušies, tiks nodrošināti ar darbu, informē Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants Jāzeps Krukovskis.

Kopumā šogad saņemts 141 pieteikums, no kuriem trīs ir noraidīti, bet 138 skolēni tiks nodarbināti Daugavpils novada uzņēmumos. Galvenokārt tie būs palīgstrādnieki teritorijas labiekārtošanā un lauksaimniecībā. Visaktīvāk darbam vasarā pieteikušies Naujenes pagasta jaunieši (32), kā arī Skrudalienas pagasta (15) un Višķu pagasta jaunieši (17). Visvairāk darba vietu ir izveidojis SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” – 33,  SIA “Born” – 18 un SIA “Krizantēmas” – 8.

Daugavpils novada pašvaldība nodrošinās dotāciju darba devējam skolēna darba algai 2020. gadā valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā, kā arī paaugstināto dotāciju, piemērojot koeficientu 1,1, skolēnu nodarbināšanai lauksaimniecības palīgstrādnieka profesijā. Pašvaldība nodrošinās finansējumu ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi, vai 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, kā arī segs kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. Darba devēja sociālo nodokli apmaksā pats darba devējs, kā arī nodrošina darba vadītāju.
Daugavpils novads iesaistās arī NVA nodarbinātības programmā. Esošās NVA Daugavpils reģionālās filiāles kvotas ietvaros tika atbalstītas 11 vakances.

Skolēnu nodarbināšanai 2020. gada vasarā pašvaldības budžetā ieplānoti 32 000 eiro, no kuriem 27 000 eiro ir paredzēti Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas finansēšanai, bet 5000 eiro ir iedalīti līdzfinansējumam dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas svētku laikā