Skaļās lasīšanas sacensība Naujenes pamatskolā

AKTUĀLI

Latvijas Nacionālā bibliotēka jau vairākus gadus organizē Skaļās lasīšanas sacensību, kurā piedalās 5. klases skolēni. Sacensību ideja un metodika tika aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus. Skaļās lasīšanas sacensība – iespēja pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par grāmatām un lasīšanu, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Sacensība notiek četrās kārtās.

6. aprīlī Naujenes pamatskolas bibliotēkā norisinājās skolas skaļās lasīšanas konkurss. Konkursā piedalījās pieci 5. klases skolēni: Mihails ISAČENKO, Jūlija GOLUBA, Daniela Ērika LAPIŅA, Artjoms VASIĻJEVS un Alise KISLAJA. Katrs no viņiem bija izvēlējies sevi interesējošu grāmatu un lasīja fragmentu no tās. Skaļās lasīšanas sacensībai piemērotu lasāmvielu skolēni atrada gan “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcijā, gan izvēlējās sen aizmirstas, labas grāmatas vai arī tikko iznākušus darbus. Izvēlēties piemērotu lasāmvielu palīdzēja skolas bibliotekāre Inga ČALENKO un latviešu valodas skolotāja Inese LOCIKA.

Skolēnu skaļās lasīšanas prasmi vērtēja žūrija: Naujenes pamatskolas direktors Pāvels BROVKINS un direktora vietniece Zinaīda PAULIŅA, Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga SOLDATJONOKA.

Mūsu skolu konkursā Naujenes tautas bibliotēkā pārstāvēs Daniela Ērika LAPIŅA, kuras lasījumu žūrija un klausītāji novērtēja visaugstāk. Meitene lasīšanai bija izvēlējusies fragmentu no Ē. Kestnera grāmatas “Divas Lotiņas”. 2.vietu ieguva Jūlija Goluba, bet 3. vietu – Alise Kislaja.

Vēlam Danielai Ērikai veiksmi un izturību sacensību nākamajā kārtā. Liels paldies dalībniekiem par cītīgu lasīšanu un gatavošanos sacensībām!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Pavasara veselības soļi