Sintijas Derjabo darbs dosies uz Čehiju 

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās 48. Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Lidice 2020”. Konkursam tika iesūtīti 1321 darbi no 54 Latvijas novadiem. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 230 darbi, kuru vidū ir arī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Sintijas Derjabo (skolotāja Anita Jasinska) darbs, kas tālāk dosies uz Čehiju.

48. Starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu „LIDICE 2020” Latvijā rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm. Tā mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par ekoloģiju, apkārtējo vidi un industrijām, sekmēt izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, sniegt iespēju bērniem eksponēt savus darbus starptautiskajā izstādē. Konkursā piedalās bērni un jaunieši no 4 līdz 16 gadu vecumam.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko augu aizsardzības gadu ar mērķi veicināt veselīgas ekosistēmas kā ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu. Atsaucoties ANO aicinājumam, 48. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam tiek piedāvāta tēma “Ainava”.

Konkursa otrā kārta notiks Čehijā šā gada martā.

Jaunatnes ziemas sporta spēles