Sevis izzināšanas pārgājiens “Pilskalnes Siguldiņā”

AKTUĀLI

Ilūkstes pilsētas administrācija maijā īsteno pasākumus un aktivitātes ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%, Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

21. maijā plkst. 11.00 notiks sevis izzināšanas pārgājiens "Pilskalnes Siguldiņā". Aicinām piedalīties veselības veicināšanas pasākumā ikvienu interesentu un īpaši jauniešus, studentus, strādājošos, kuri jūtas iztukšoti, enerģiski izsmelti un kuriem ikdienas notikumi iegriezuši intensīvu darba virpuli. Lai nepazaudētu sevi un izvairītos no izdegšanas sindroma riskiem, pasākuma "Sevis izzināšanas pārgājiens" laikā caur aktivitātēm un sarunām iepazīsim dažādus svarīgus fiziskās un mentālās veselības principus. Tie palīdzēs efektīvi darboties arī paaugstinātas slodzes apstākļos un īpaši būs noderīgi tiem, kas meklē līdzsvaru starp mērķtiecīgu, aktīvu darbību un mierpilnu laiku sev.

Pārgājiena laikā apstāsimies dažādās stacijās:
- Iejušanās aktivitātes komunikācijas un sadarbības veicināšanai;
- Pašrefleksijas uzdevumi;
- Pašorganizētības sistēmas veidošana - lielāka skaidrībā par savām lomām, mērķiem, uzdevumiem;
- Efektīva personīgo resursu (laiks, enerģija) pārvaldīšana;
- Pašmasāžas tehnikas un stresa pārvaldīšana;
- Neformālais spēļu laiks ar PlayPotential.

Lūdzam dalībniekus ņem līdzi ūdeni slāpju veldzēšanai pārgājiena laikā un ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. Pieteikties pārgājienam var rakstot uz zanda.lisovska@ilukste.lv līdz 20.05.2022., norādot vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums tiks pārcelts, par to ziņojot dalībniekiem personīgi un ievietojot informāciju ilukste.lv, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijas Facebook lapā ILŪKSTE.

Veselības veicināšanas pasākumi Ilūkstes apkārtnē