Seno fotoaparātu kolekcija Bebrenē

Bebrenes pagasts

No 1. aprīļa Bebrenes kultūras nama skatlogos apskatāma Jāņa Bogdanova seno fotoaparātu kolekcija.

Svarīgi par Covid-19 ilgstošās aprūpes iestādēs