Senioru diena Višķos

AKTUĀLI

Klāt rudens. Gājputni devušies projām. Saimnieces sagatavojušas vasaras dabas veltes ziemai. Oktobra mēnesis ir laiks, kad var padomāt par paveikto vasarā un domāt kā tiks pavadīti garie un tumšie ziemas mēneši. Rudenīgajā, bet saulainajā 30.oktobra pēcpusdienā Višķu sabiedriskā centra zālē uz ikgadējo atpūtas pasākumu "Kad vecie draugi tiekas" pulcējās Višķu pagasta seniori.

Katra kopā sanākšanas reize ir īpaša, jo tie ir svētki, atkalredzēšanās prieks un kavēšanās brīnišķīgās atmiņās. Ar pateicību par senioru darba gadiem un nenovērtējamu devumu savām ģimenēm un pagastam seniorus sveica un uzrunāja Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Daugavpils novada domes sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova  apsveica seniorus svētkos, pateicās par aktīvo dzīves veidu un novēlēja turpināt dzīvot enerģiski, ar pozitīvu skatījumu uz notiekošo, bet grūtos brīžos problēmas risināt ar pagasta pārvaldi un novada sociālo dienestu. Atpūta jautrā gaisotnē padarīja senioru pasākumu īpašu un emocionāli gaišu. Jautras dejas krāšņos tērpos seniori baudīja Višķu pagasta senioru deju kopas "Magones" izpildījumā. Seniori, atceroties iepriekšējos dzīves gadus, dziedāja līdzi Maļinovas pagasta senioru vokālā ansambļa "Ivuški" dziedātājiem. Par dzīvi varēja pasmaidīt un uzjautrināties, kad uz skatuves ar nenopietno, bet dažreiz arī ar dzīves reālo stāstu, uzstājās aktīvākās deju kopas "Magones" dejotājas.  Seniori aktīvi minēja āķīgās mīklas un dziesmās iepazina kā "pareizi" novecot katrā horoskopa zīmē dzimušajam. Seniori savas kājas varēja izlocīt Daiņa Soma mūzikas deju ritmos.

Ar Daugavpils novada pašvaldības un Višķu pagasta  pārvaldes finansiālu atbalstu pasākuma gaitā seniori varēja baudīt tēju, kafiju un citus gardumus, kā arī nokļūt uz pasākumu ar bezmaksas autobusu.

Paldies visiem, kas piedalījās skaistajā senioru atpūtas pasākumā, ar savu enerģiju, jautrību un dzīvesprieku, padarot to par brīnišķīgu pasākumu.

Višķu sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis

Poētiski-muzikāls pasākums "Dzejas un mākslas krustpunktā"