Savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums

AKTUĀLI

Kad krāšņos ziedus dārzos nokodusi salna, vējš aizpūtis pēdējās krāsainās koku lapas… pelēkajā 18. novembra dienā krāšņi plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi un Naujenes kultūras centrā norisinājās Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 101. gadadienas svinīgais sarīkojums, kura laikā klātesošajiem tika dota iespēja izstaigāt Latvijas ceļu visa gada garumā, aizdomājoties par to, kur sākas un kur beidzas Latvijas ceļš. Ziemā Latvijas ceļš kļūst balts un tīrs, pavasarī tas ir nepacietīgs un pārmaiņu pilns, vasarā Latvija uzplaukst kā ziedošs dārzs un rudenī Latvijas ceļš atkal nonāk novembrī – Latvijas mēnesī un mūs visus atved uz zemi laimīgo – uz mājām.

Latviju varētu saukt par ozolzemi, jo ozols ir kā Latvija – stāv spēcīgs un nekas to nespēj sašķelt un tādi ir arī mūsu cilvēki, kas ir gan Latvijas valsts, gan Naujenes pagasta galvenā vērtība un par to arī liecināja Daugavpils novada domes Atzinības raksti, kas tika pasniegti naujeniešiem svinīgajā pasākumā 15. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”: Broņislavam Čehanovskim, Zinaīdai  Pauliņai, Sandrai  Strodei un Zinaīdai  Šumskai.

Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienā Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstus: Ingai Čalenko, Olgai Solimai, Līvijai Koroļkovai, Irēnai Bogdānei, Nadeždai Ponleitnerei, Elvīrai Osipovai, Diānai Antonovai, Inārai Parfjonovai un Ingai Grustānei, savukārt Naujenes pagasta pārvaldes Pateicības pasniegtas: Antrai Dombrovskai, Annai Lazdānei, Ludmilai Idzānei, Margaritai Labonarskai, Larisai Vansovičai, Tatjanai Rušeniecei, Irinai Pavlovich, Anastasijai Kukhalskayai, Taisijai Jegorovai, Biedrībai “Hofzumberg”, Natālijai Annišinecai, Olgai Ignatjevai, Jūlijai Ignatjevai, Romanam Atrahimovičam, Andrejam Lipiņam.

Kopības sajūtu pasākuma laikā radīja gan vietējo kolektīvu priekšnesumi, gan arī dziesminieka Kārļa Kazāka uzstāšanās, it īpaši latviešu tautasdziesmas “Pie Dieviņa gari galdi” kopīgā dziedāšana, kurai pievienojās teju visi skatītāji un radīja neaprakstāmu piederības sajūtu valstij.

Naujenes kultūras centrs vēlas pateikties tiem, kuri šos svētkus darīja krāšņākus: Naujenes kultūras centra bērnu vokālajam ansamblim “Odziņas” (vadītāja Tatjana Zviceviča), Lāču pamatskolas 1.-4. klašu tautas deju kolektīvam (vadītāja Iveta Meškovska), Naujenes pamatskolas ansamblim “Spurgaliņas” (vadītāja Silvija Stivriņa), Naujenes kultūras centra vidējās paaudzes tautas deju kolektīvam “Dveina” (vadītāja Antra Dombrovska), Lāču pamatskolas trio un vokālajam ansamblim (vadītāja Zita Barševska), Naujenes kultūras centra folkloras kopai “Rūžeņa” (vadītāja Inga Zeile) un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim (diriģents Jānis Grinberts).

Droši ejiet pa sev izvēlēto ceļu, apzinoties, ka tas atbalsojas Latvijas sirdī – daudz laimes, Latvija!

FOTOGALERIJA

Naujenes kultūras centrs,
Muzeja iela 6, Lociki
Tālrunis uzziņām 654 74268

Dzejas pēcpusdiena Raiņa mājā