Naujenes Kultūras centrs aicina uz tikšanos ar meistariem

AKTUĀLI

8., 9. un 10. aprīlī visā Latvijā jau četrpadsmito reizi notiks pasākums „Satiec savu meistaru!”. Šajā reizē aicinām apmeklēt meistarus visos Latvijas vēsturiskajos novados – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Sēlijā. Pasākumā piedalīsies 225 meistari 116 norises vietās, piedāvājot interesentiem 197 dažādas nodarbības.

8. aprīlī no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 Naujenes kultūras centrā varēs tikties ar meistariem un piedalīties šādās darbnīcās:

  • grīdceliņu aušana stellēs kopā ar biedrību “RAXTU SĒTA”;
  • tradicionālo tautas instrumentu spēle (vijole, cītara, stabule) kopā ar Ingu Zeili un Naujenes kultūras centra folkloras kopu “Rūžeņa”;
  • slāvu kulinārais mantojums kopā ar Tatjanu Šatalovu un Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansambli “Radenie”;
  • garīgie slāvu dziedājumi kopā ar Tatjanu Čuprovu un Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansambli “Radenie”;
  • dārza dekoru pinumi no nemizotām klūgām (paraugdemonstrējums) kopā ar amatu meistaru Valdi Grebežu.

Aicinām ikvienu, kam rūp nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un tālāknodošana, nākt, darboties un papildināt savas zināšanas kādā no sfērām.

Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana no pasākuma rīkotāja un/vai citu tam pilnvaroto personu puses. Apmeklējot pasākumu apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts un, ka iegūtais materiāls var tikt publicēts!

Naujenes kultūras centrs

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis 654 74268

naujene_kc@inbox.lv

www.facebook.com/NAUJENESKC

www.satiecsavumeistaru.lv

www.lnkc.gov.lv

Radoša darbnīca Maļinovā