Sakārtotajā ražošanas teritorijā ienāk un paplašinās vietējais uzņēmums

AKTUĀLI

2020. gada 20. aprīlī Daugavpils novada dome parakstīja nomas līgumu ar SIA “EKA Paipalas”, piešķirot nomas tiesības uz 10 gadiem uz ražošanas ēku ar platību 480.4 m2, noliktavas ēku ar platību 452.9 m2 un zemes vienību 1,3  ha platībā. Iegūstot nomas tiesības uz minēto teritoriju, SIA “EKA Paipalas” apņemas līdz 2023. gada 31. decembrim, uzsākot saimniecisko darbību jaunajā pārtikas produktu ražošanas teritorijā, izveidot ne mazāk kā 12 jaunas darba vietas un nodrošināt investīcijas iekārtās un citos pamatlīdzekļos ne mazāk kā 300 000 tūkst. eiro apmērā. Minētajā teritorijā komersants plāno palielināt marinētu paipalu olu un sautētas paipalu gaļas ražošanas jaudas, kā arī uzsākt ražot jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kuru sortimentu komersants  šobrīd vēl neatklāj.

Kā atzīst uzņēmuma pārstāvis Vasilijs Petrovs: ”Mēs šajā jomā strādājam jau no 2012. gada. Tagad gribam attīstīties sadarbībā ar Daugavpils novada domi. Darbojamies visās Baltijas valstīs. Tagad arī sākam eksportu uz Skandināvijas valstīm. Pieprasījums ir, cerams ar esošo situāciju tas nemainīsies. Plānu diezgan daudz.”

Novada domes vadība liek lielas cerības uz šo objektu, jo tas attīstīs pagasta ekonomisko dzīvi un radīs papildus jaunas darbavietas: ”Realizēts viens projekts un mēs noslēdzam nomas līgumu ar uzņēmēju, kas varēs izdarīt to, priekš kam šis projekts bija domāts – jaunu darbavietu radīšana, plus 12 darbavietas triju gadu laikā un uzņēmumam jāiegulda 300 000 EUR investīcijas šajā objektā saskaņā ar nosacījumiem. Tas nav jauns rūpals – paipalu un vistu olu ražošana. Uzņēmējs varēs realizēt produkciju ar papildus jaunu pievienoto vērtību. Ne tikai tīrā olu ražošana vai putnu, bet šis ir papildus pienesums radītajai jaunai vērtībai,” skaidro Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa par projektu: ”Minētā teritorija ir uzbūvēta atbilstoši MK noteikumu prasībām. Tā nav speciāli pielāgota konkrētai ražošanas līnijai vai konkrētam komersantam, tā ir izveidota standartizēta. Tajā varēja ienākt jebkurš komersants, bet tas nosacījums bija tāds, lai tā būtu pārtikas produktu ražošana. Teritorijā izveidotas gan saldējamās telpas, kas piemērotas pārtikas produktu uzglabāšanai. Izveidotas arī aukstumkameras.”

Publiskā nomas tiesību izsole tika rīkota 2020. gada 14. aprīlī. Izsolē piedalījās viens pretendents – SIA “EKA Paipalas”, kura saimnieciskā darbība – paipalu olu ražošana, jau veiksmīgi attīstās novada teritorijā. Paipalu skaits fermā šobrīd sasniedz 70 000 putnu, nodrošinot līdz pat 20 miljoniem paipalu olu gadā. Tā ir lielākā paipalu ferma Latvijā. Saražotā produkcija tiek realizēta ne tikai Latvijas tirgū, bet tiek eksportēta uz ārzemēm (Igaunija, Lietuva, Skandināvijas valstis). Uzņēmums ir mūsdienīgs un ar pilnībā automatizētu apkures, ventilācijas, kondicionēšanas, olu savākšanas un barošanas sistēmām, kuras tika iegādātas piesaistot ES finansējumu.

Š. g. janvārī Daugavpils novada Sventes pagasta “Puncuļos”, tika nodota ekspluatācijā pārtikas produktu ražošanas teritorija 1.3202 ha platībā, kurā uzbūvēta jauna ražošanas ēka un noliktava ar kopējo telpu platību 933.30 m2. Teritorijā ir izveidota visa nepieciešamā infrastruktūra.

Minētā ražošanas teritorija izveidota, realizējot 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” sadarbības  projektu  ar Daugavpils pilsētas domi Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”.

Minētās pārtikas produktu ražošanas teritorijas izveidošanā Daugavpils novada dome investēja kopā 1 194 387, 31 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums sastāda 802 171 EUR.

Informāciju sagatavoja Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Dainis Bitiņš, sadarbībā ar Attīstības pārvaldes vadītāju, projekta vadītāju Vitu Rūtiņu (tālr. 65476831, mob. 26478537, vita.rutina@dnd.lv).

Notiks projekta “Cienīgs darbs sociālās jomas darbiniekiem Latvijā” atklāšanas videokonference