Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem pašvaldības nolikumā

AKTUĀLI

“Launaga laiks Demokrātijas kafejnīcā”