Saistošo noteikumu projekts par atbalstu mazaizsargātajām personām