Publiskā apspriešana par atļauju koku ciršanai Dvietes pagastā