Sadraudzības vakars “Kas? Kur? Kad?”

AKTUĀLI

7. oktobrī Demenes kultūras namā norisinājās sadraudzības vakars Augšdaugavas novada jauniešiem "Kas? Kur? Kad?", kuru organizēja Demenes un Laucesas jauniešu centra jaunieši. Uz šo pasākumu sabrauca vairāk nekā 80 jaunieši no Kalupes, Vaboles, Nīcgales, Līksnas, Višķu, Ambeļu, Maļinovas, Dubnas, Skrudalienas, Salienas, Tabores, Laucesas un Demenes pagastiem. Prieks, ka arī šogad Demenē pulcējās tik pat daudz jauniešu, cik iepriekšējos gados!

Šajā vakarā jauniešus gaidīja aizraujoša intelektuāla spēle, kura sastāvēja no 3 daļām, kopumā no 27 jautājumiem, kurās vajadzēja izmantot loģiku un  uzmanību, ka arī savas filmu un mūzikas zināšanas.

1.vietu izcīnīja komanda “Tabore”(24 punkti), 2.vieta komandai “Bebri”(23 punkti) un 3.vietu ieguva divas komandas ar vienādu punktu skaitu(21 punkts) “Vienotība” un “Saliena”. Apbalvošanas laikā visas jauniešu komandas saņēma piemiņu dāvanas un diplomus par dalību pasākumā.

Demenes un Laucesas pagasta jauniešu centrs izsaka pateicību Augšdaugavas novada domei, Demenes pagasta pārvaldei,  pasākuma vadītājiem un visiem brīvprātīgajiem, kas iesaistījās sadraudzības vakara organizēšanā, Natālijai un Valerijai par priekšnesumu, Aleksejam par pasākuma atskaņošanu, jaunatnes lietu speciālistiem Zanei, Līgai, Vladam un Inārai un jauniešu komandām, kuras piedalījās pasākumā un pavadīja laiku kopā ar mums!

Informāciju sagatavoja Jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Morozova

Dzejas grāmatas "Gadu atbalsis" atvēršanas svētki