Rudenīgs pasākums Višķu pagasta Vīgantos “Dzeja mūsu dvēselē”

Kultūra

27.oktobrī Višķu pagasta bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vietā “Silavišķi” Vīgantu ciema iedzīvotājiem tika sarīkots pasākums “Dzeja mūsu dvēselē", kuru vadīja un arī dzeju lasīja Silavišķu p.s.v. vadītāja Aleksandrija Jefimova. Vīgantos un tā apkaimē dzīvo un strādā cilvēki, kuri brīvajā laikā prot sacerēt skaistus dzejoļus. Tie ir Valentīna Panovska, Maksims Petrovs, Diāna Bramane. Vīgantieši godināja arī vietējā iedzīvotāja Jāņa Krasiņa piemiņu, deklamējot viņa dzejas rindas. Rudenīgas noskaņas klausītājos raisīja Špoģu vidusskolas skolnieces Evelīnas Dimperes izteiksmīgi lasītās dzejas vārsmas.

Višķu pagasta bibliotēkas vadītājs Jānis Strods dalījās savās atmiņās par Atmodas laiku Latvijā pirms 35 gadiem, klausītāji tika iepazīstināti ar atmiņu hronikas diviem sējumiem. Ar mūziku un dziesmām iepriecināja Valkovsku ģimene no Naujenes pagasta. Jāsaka sirsnīgs paldies tieši Aleksandrijai Jefimovai par to, ka viņa šajā nelielajā ciemā prot sapulcināt pat vairākus desmitus vietējo entuziastu uz dažāda veida pasākumiem. To veicina arī skaisti izremontētās bibliotēkas telpas. Tāpēc ir liels prieks, ka vietējie iedzīvotāji prot būt kopā un klausīties savu tuvāko novadnieku dzejas rindas. Visi šādi pasākumi parasti beidzas ar omulīgu pasēdēšanu pie tējas un kafijas galda, cienājoties ar pašu vīgantiešu sagādātajiem gardumiem.

Jānis Strods, Višķu pagasta bibliotēkas vadītājs

Karjeras nedēļa Sventes vidusskolā