Režisora Reiņa Botera izrāde “LV vs RU”

AKTUĀLI

Šī gada 27. Janvārī plkst. 18:00 Daugavpils novada kultūras centrā notiks teātra trupas KVADRIFRONS izrāde “LV vs RU”.

LV vs RU ir vēsturisks mīlasstāsts par latviešu un krievvalodīgo attiecībām. Izrāde balstīta stāstos par radošās komandas dzīves laikā piedzīvoto. Ikdienišķas atzīšanās mīsies ar aizspriedumainām etīdēm, dokumentāliem video fragmentiem, apcerīgu mūziku, mīlēšanu un lamāšanos. Iestudējuma tapšanas procesā aktieri apgūst viens otra dzimtās valodas. Igors Nazarenko apgūst latviešu un Jānis Kronis krievu valodu, lai varētu uzrunāt to sabiedrības daļu, ar kuru līdz šim ir izvairījušies sazināties valodas barjeras dēļ.

Radošā komanda izrādi veido divvalodīgu – latviešu un krievu valodā, ar mērķi satuvināt iepriekš minētās sabiedrības grupas, kurām kopīga mākslas pieredze ar bilingvālu saturu ir rets notikums. Režisors uzskata: “Katrs Latvijas iedzīvotājs, ja ne piedzīvojis, tad vismaz dzirdējis par dažādu sabiedrības grupu vēsturisko un mūsdienās pastāvošo sašķeltību. Izrādē meklējam, kas šo sašķeltību ir veicinājis. Varbūt tā ir mūsu pašu iedomāta un uzbūvēta siena, kura, satiekoties aci pret aci un iepazīstot otru pusi, izzūd pilnībā?”

Pēc izrādes paredzēta diskusija ar psiholoģi Annu Kašinu par izrādē skarto tēmu.
Pieteikties izrādei skatītāji var par brīvu šajā veidlapā.
Iestudējums sagatavots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Kultūras akadēmijas atbalstu.
Sadarbības partneri: VSIA Rīgas cirks, Latvijas Kultūras akadēmija, British Council pārstāvniecība Latvijā.

Radošā komanda:

Režija, teksts, vizuālais risinājums: Reinis Boters
Dramaturģiskais atbalsts: Klāvs Mellis
Aktieri: Jānis Kronis, Igors Nazarenko
Gaismu mākslinieks: Kārlis Staņa
Video māksliniece: Laima Hauks
Operators: Āris Matesovičs
Producente: Marta Kraujiņa

 

27 января в Даугавпилсском областном культурном центре "Vārpa" в 18:00 состоится показ спектакля "LV vs RU" театральной труппы KVADRIFRONS.

“LV vs RU” – исторический рассказ о любви об отношениях между латышами и русскими. Постановка основана на историях жизненного опыта творческого коллектива. Повседневные, обычные признания будут чередоваться с обывательскими этюдами, документальными фрагментами видео, вдумчивой музыкой, любовью и ругательством. В процессе создания постановки актеры изучают родные языки друг друга. Игорь Назаренко изучает латышский язык, а Янис Кронис – русский, чтобы обратится к той части общества, с которой до сих пор избегали общения из-за языковых барьеров.

Творческая группа постановку создает на двух языках, латышском и русском, с целью сблизить группы общества, которым общий опыт искусства с двуязычным контентом редкое событие. Режиссёр считает: "Каждый житель Латвии если не испытал, то по крайней мере слыхал об историческом и современном разделении разных групп общества. В спектакле ищем, что способствовало этому разделению. Может быть, это наша воображаемая и построенная стена, которая, когда сталкивается лицом к лицу и знакомится с другой половиной, полностью исчезает?"

После спектакля состоится обсуждение с психологом Анной Кашиной темы выступления.
Вход на постановку по заявке бесплатно.
Постановка подготовлена при поддержке Государственного фонда культурного капитала и Латвийской академии культуры.
Партнеры сотрудничества: VSIA Рижский цирк, Латвийская академия культуры, British Council.

Творческая команда:

Pежиссёр, текст, визуальное решение: Reinis Boters
Драматургическая поддержка: Klāvs Mellis
Актеры: Jānis Kronis, Igors Nazarenko
Художник по свету: Kārlis Staņa
Видео художница: Laima Hauks
Оператор: Āris Matesovičs
Продюсер: Marta Kraujiņa

Vakance klientu apkalpošanas speciālistam Vecsalienas pagasta pārvaldē