Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”

AKTUĀLI

Biedrība “Daugavas Savienība” tradicionāli rīko konkursu “Mana Daugava” ar mērķi attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā, attīstīt skolēnu interesi par Daugavu un Latviju, tajā esošajām vides, ekoloģiskajām, dabas un kultūras vērtību saglabāšanas problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7. - 12. klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis. Konkursā piedalās dalībnieki individuāli vai komandās līdz 3 cilvēkiem.

Skolēniem, izmantojot foto vai video projektus, būs jāiekļaujas konkursa tematikā „Mana Daugava”, atklājot un parādot kādu sev, novadam vai visai valstij nozīmīgu stāstu vai problēmjautājumu sakarā ar vides kvalitātes, ekoloģisku, dabas vai kultūras vērtību saglabāšanu saistītu faktoru Daugavas kontekstā. Labākie radošie projekti tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām.

Vairāk informācijas par konkursu nolikumā.

Uzņēmēju pieredzes dienas 2022 | 7. - 17. novembris