Radoša un izglītojoša diena personām ar garīgā rakstura traucējumiem

AKTUĀLI

28. jūnijā Kaplavas pagasta zirgu saimniecībā “Klajumi” norisinājās integrējošais un izglītojošais pasākums personām ar garīgā rakstura traucējumiem. Augšdaugavas, Balvu, Preiļu, Ludzas novadu, Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētu klienti no Dienas aprūpes centriem un Specializētajām darbnīcām lietderīgi pavadīja dienu, papildus uzzinot par nodarbinātības iespējām. Augšdaugavas novadu pārstāvēja Višķu Dienas aprūpes centrs ar vadītāju Svetlanu Miglāni, Ilūkstes Dienas aprūpes centrs “Fēnikss”, kopā ar vadītāju Andri Kuzņecovu un Skrudalienas Dienas centrs ar vadītāju – Jūliju Žugari.

Augšdaugavas novada Socialā dienesta vadītāja Anna Jegorova: “2023.gada beigās noslēgsies deinstitucionalizācijas projekts, kas deva iespēju izveidot Augšdaugavas novadā vairākus pakalpojumus, kas skar personas ar garīga rakstura traucējumiem, tie ir dienas centri, grupu dzīvokļi, specializētās darbnīcas, aprūpe mājās apstākļos. Svarīgi ir projekta mērķa grupai būt kopā, iepazīties, just komandas garu, smelties pieredzē darbā citos dienas centros un mācīties jaunas prasmes, priecāties par līdzcilvēku veiksmi. Pasākuma dalībnieki apmainījās ar telefona numuriem, pastāstīja par sevi, sadraudzējās, cerams, ka šim pasākumam būs arī turpinājums pašvaldību mērogā.”

Dienas sākumā pasākuma dalībniekiem notika ekskursija pa “Klajumiem”. Viesiem bija iespēja iepazīties ar saimniecības vēsturi, darbības īpatnībām un satikties ar zirgiem. Vēlāk notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem. Nodarbinātības organizatore Dace Linuža informēja klātesošos par nodarbinātības iespējām un citām NVA piedāvātajām programmām.

NVA personām ar GRT var palīdzēt bezdarbnieka statusa iegūšanā, piemērotā darba meklējumos, karjeras konsultācijās, atrast algotos pagaidu sabiedriskos darbus. Tāpat speciālisti var palīdzēt noteikt profesionālo piemērotību sadarbība ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru. NVA programmās iespējams apmācīties pie darba devēja, kā arī iegūt mentora pakalpojumu integrēšanai darba tirgū, kas būs pieejams no 2024. gada. Ar NVA palīdzību var arī attīstīt darba iemaņas, iegūt informāciju par darba attiecībām uz noteiktu laiku (subsidēta nodarbinātība), kā arī pielāgot darba vietu atbilstoši ergoterapeita atzinumam. Palīdzēt darba meklējumos var attiecīgie NVA nodarbinātības organizatori – Daugavpilī tā ir Dace Linuža, tālr.: 80200206 vai 27828331.

Ārstējošā reitterapija

Pēc pusdienām, reitterapijas instruktores un z/s “Klajumi” īpašnieces vadībā, grupām notika reitterapijas nodarbības. Ilze Stabulniece teitterapijā darbojas jau kopš 2004. gada. Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Tā ietver sevī problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Reitterapijas nodarbību laikā zirga ritmiskās un trīsdimensionālās kustības, zirga ķermeņa siltums, terapeita un pacienta sadarbība un ārstniecībai neierastā norises vieta nodrošina reitterapijas labvēlīgo ietekmi. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga jātnieka muskulatūras trenēšana, samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta slimnieka pašcieņa, paškontrole un neatkarība. Dalībnieki varēja ar zirgu izbraukt dažus apļus apkārt laukumam. Tāpat pasākuma dalībniekus pa zirgu saimniecības teritoriju izvizināja karietēs.

Jau vairāk kā trīs gadu garumā, pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu Augšdaugavas novadā, kur tiek nodrošināts atbalsts un iespēja sasniegt savus personiskos mērķus, piemēram, apgūt jaunas iemaņas virtuves vai dārzkopības nodarbībās, filcējot, šujot un adot. Personām ir iespēja paplašināt savu redzes loku piedaloties ekskursijās, Augšdaugavas novada pagastu svētkos, iepazīstot tradīcijas, kuras ievēro gan ģimenēs (dzimšanas dienas, gadskārtas, jubilejas), gan arī valsts svētkus (Baltā galdauta svētki, Latvijas Republikas proklamēšanas diena).

Kanisterapija

Pēc reitterapijas pasākuma dalībnieki devās izbaudīt kanisterapijas pakalpojumu. Kaniterapijā persona darbojas kopā ar kaniterapijas speciālistu un suni, veicot dažādus uzdevumus. Šādās nodarbībās piedalās speciāli atlasīti un apmācīti suņi. Nodarbības palīdz tikt galā ar emocionālām grūtībām, valodas traucējumu gadījumos, valodas attīstības, koncentrēšanās un komunikācijas grūtību gadījumos. Kanisterapija palīdz personām atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt neatkarību, paškontroli, paaugstināt pasapziņu, uzlabot kustību koordināciju.

Pasākuma dalībnieki varēja pavingrināties kopā ar suņiem, veicot dažāda veida uzdevumus vai dodot tiem komandas. Pēc jautrajām suņu stafetēm ikvienam bija iespēja pakontaktēties ar suni personīgi – paglaudīt, parunāt un pamīļot. Kanisterapiju nodrošināja Latgales sporta suņu biedrība.

Mājasdarbu prezentācija

Dienas noslēgumā visiem iesaistītajiem novadu pārstāvjiem no Dienas centriem un Specializētajām darbnīcām notika mājasdarbu prezentācija. Katram novadam bija jāsagatavo pašu veidotās dekoratīvās dāvanas vai suvenīri, kā arī jāuzstājas publikas priekšā ar iepriekš sagatavotu priekšnesumu. Kāds lasīja dzejoļus, kāds dziedāja, un dziedāja līdzi arī skatītāji, bet kāds arī dejoja.

“Strādāt Dienas centros un Specializētajās darbnīcās ir misija, ko mēs pildām, jo ne katrs to varētu paveikt. Šī diena parādīja, ka arī personas ar GRT, prot dejot, dziedāt solo, prot arī parādīt sevi. Klanos zemu un pateicos visiem sociālajiem darbiniekiem un klientiem par ieguldīto darbu!” pasākuma izskaņāteic Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Pasākums notiek “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr. 9.2.2.1./15/I/005, projekta ietvaros.

Teksts, foto: D. Bitiņš

Baudīt dzīvi darot to, kas patīk!