Publiskā apspriešana Višķos par koku zāģēšanu

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 3 kokus Krāslavas ielā 4, Višķos, Višķu pagastā;
  • 9 kokus īpašumā “Valden” ar kad. Nr. 4498 001 0190.

Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2. līdz 12. maijam

Publiskā apspriešana notiks 16.maijā:

  • plkst. 9:00 Krāslavas ielā 4, Višķu ciemā;
  • plkst. 9:30 īpašumā “Valden”.
Mākslas un garšu pasauli baudot