Publiskā apspriešana Sventē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Sventes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 5 (piecu) koku ciršanu - 1 bērza un 3 eglēm pie Sventes vidusskolas ēkas un 1 egli pretī Sventes Tautas namam.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 30.04.2020. līdz 21.05.2020.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu Sventes pagasta pārvaldē attālināti (Alejas ielā 9, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads), sūtot uz e-pastu parvalde@svente.lv, zvanot pa tālr. 65425180 vai ievietot pastkastītē pie pagasta ēkas.

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

24. aprīlī sākas ugunsnedrošais periods mežos