Publiskā apspriešana Špoģos

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • trīs liepas Kalupes ielā 12, Špoģos, Višķu pagastā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 5. līdz 9. septembrim.

Publiskā apspriešana notiks 13. septembrī plkst. 9.30 Kalupes ielā 12, Špoģu ciemā.

Tēva dienas svinības Subates kultūras namā