Publiskā apspriešana par koku zāģēšanu

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

      - vienu liepu Višķos, Aglonas ielā 43;

      - trīs kļavas un vienu bērzu Višķu pagasta Makarovas kapos;

      - vienu bērzu un vienu kļavu Višķos, Krāslavas ielā 12A.

Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2. līdz 8. jūnijam.

Publiskā apspriešana notiks 9. jūnijā  plkst. 9:30 Makarovas kapos; plkst.9:45 Višķos, Aglonas ielā 43; plkst. 10:00 Višķos, Krāslavas ielā 12A.

Izlaidums Naujenes PII "Rūķītis"