Publiskā apspriešana par koku zāģēšanu Višķu pagastā

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • sešas kļavas un vienu ošlapu kļavu Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 2 (pie garāžām);
  • vienu ozolu Višķu pagasta Vīgantu ciemā Nr. 13.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 1. līdz 10. septembrim.

Publiskā apspriešana notiks 12.septembrī plkst. 9,00 Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciemā pie mājas Nr. 2 (pie garāžām). Plkst. 9.30 Vīgantu ciemā pie mājas Nr. 13.

Notiks Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums