Publiskā apspriešana par koku zāģēšanu Ambeļos

AKTUĀLI

Ambeļu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 30 kokus Parka ielā, Ambeļos;
  • 5 kokus Višķu ielā 11, ar kad. Nr. 44420040324.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Ambeļu pagasta pārvaldē no 9. līdz 16. maijam.

Publiskā apspriešana notiks 17. maijā, plkst. 9.00, Parka ielā 6, Ambeļos.

Baltā galdauta svētki Medumos