Publiskā apspriešana par koku ciršanu Nīcgales pagastā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra saistošo noteikumu Nr.33 „Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”, Nīcgales pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par: 6 (sešu) koku, kas atrodas Nīcgales ciemā, Nīcgales pagastā Valsts autoceļa P64 nodalījuma joslā un pašvaldības ielu nodalījuma joslā ciršanu.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2022.gada 20.septembra līdz 2022.gada 26.septembrim.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski vai ierodoties personīgi Nīcgales pagasta pārvaldē Skolas ielā 17, Nīcgales ciemā, Nīcgales pagastā. Jautājumu un ierosinājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni: 65471145.

Tēvu diena Lāču pamatskolā