Publiskā apspriešana par koku ciršanu Līksnā

AKTUĀLI

Līksnas pagasta pārvalde  izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 212,20 – 223,90 km pārbūve” īstenošanai Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā Augšdaugavas novadā. Lai realizētu būvprojekta risinājumus, ir nepieciešams nocirst atsevišķi augošus kokus ceļa nodalījuma joslā.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas  pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8,  Līksnā, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā no 2023. gada 2. novembra līdz 2023. gada 30. novembrim ieskaitot.

Publiskā apspriešana notiks 2023. gada 4. decembrī plkst. 10.00 Līksnas pagasta pārvaldes telpās.

Līksnas pagasta pārvalde

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Laucesā