Publiskā apspriešana par atļauju koku ciršanai Dvietes tilta pārbuvei

AKTUĀLI

Dvietes pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai pie Dvietes tilta valsts vietējā autoceļa V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste joslās.

Koku ciršanas pamatojums: 6 koki- 3 bērzi, 2 oši, 1 liepa aug uz Dvietes tilta konusu nogāzēm, kurām paredzēta betona nostiprinājuma ierīkošana, un tilta tuvumā, kur paredzēta betona teknes ierīkošana ūdens novadei no tilta, saskaņā ar tilta pārbūves būvprojektu.

Lūgums Dvietes pagasta iedzīvotājiem iesniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski Dvietes pagasta pārvaldē, sūtot uz e-pastu: parvalde@dviete.lv  vai arī telefoniski pa tālruni 65475434 no 2023.gada 23.maija līdz 5.jūnijam ieskaitot.

Publiskā apspriešana notiks 6.jūnijā pulksten 9.00 Dvietes pagasta pārvaldes telpās.

Administratīvās komisijas sēde