Publiskā apspriešana Nīcgalē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 “Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” un grozījumiem saistošajos noteikumos, Nīcgales pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par bīstamo koku nozāģēšanu: 3 bērzi – Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā, 2 bērzi Skolas ielā 17, Nīcgales ciemā, 2 liepas Daugavas ielā, Nīcgales ciemā, 2 liepas Nīcgales kapos.

Sabiedriskās apspriešanas laiks no 24.03.2020. līdz 14.04.2020.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Nīcgales pagasta pārvaldē Skolas ielā 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 15. aprīlī plkst. 9.00 Nīcgales ciemā, Daugavas ielā 4 un plkst. 10.00 Nīcgales kapos.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni: 29131129 (P. Stikāns).

Latgalē pērn kūlas ugunsgrēku skaits būtiski pieaudzis