Publiskā apspriešana Līksnā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Līksnas pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku nozāģēšanu:

  • 3 bērzi, 1 lapegle – Vaikuļānu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads;
  • 11 liepas, 1 bērzs, 1 priede – Patmaļu kapsēta, Līksnas pagasts, Daugavpils novads.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Līksnas pagasta pārvaldē attālināti  (Daugavas ielā 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads), sūtot uz e-pastu parvalde@liksna.lv vai zvanot uz mājas lapā  (www.liksna.lv) norādītajiem tālruņiem, no 2020. gada  17.aprīļa līdz 8. maija plkst.10.00.

Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Noslēdzies e-konkurss "Apceļo Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni"