Publiskā apspriešana Kalupē par koku ciršanu autoceļa P64 pārbūvei

AKTUĀLI

Kalupes pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “Valsts reģionālais autoceļš P64 Višķi – Nīcgale posma no 12.00 – 21.15 pārbūve” realizācijai Augšdaugavas novada, Kalupes pagasta administratīvajā teritorijā.  

Koku ciršanas pamatojums: ceļa zemes nodalījuma joslas atbrīvošana no apauguma, tajā skaitā kokiem. Koki traucē būvprojektā paredzēto risinājumu izbūvei, piemēram, esošo grāvju pārtīrīšanai un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanai, nobrauktuvju uz īpašumiem, izbūvei.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē: mob. tālr.: 29175448 vai attālināti sūtot pa e-pastu: parvalde@kalupe.lv no 17. aprīļa līdz 2. maijam, ieskaitot.

Publiskā apspriešana notiks 8. maijā plkst. 9.00 Kalupes pagasta pārvaldes telpās.

XIX Starptautiskais tautas muzikantu saiets