Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu  ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku, kuri krītot stiprā vējā, apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

Objekta adrese: Lielā iela 43, Kalupe, Daugavpils novads -  14 koki (5 tūjas, 2 ozoli, 5 liepas, 1 kļava, 1 papele).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads) no 2020. gada 20. marta  līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 10.00.

Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba organizāciju ārkārtējās situācijas apstākļos